Γενικές Πληροφορίες

Δείτε πραγματικές περιπτώσεις επιχειρήσεων που επέλεξαν τις λύσεις της ACCUTONE. Σίγουρα θα βρείτε κοινά χαρακτηριστικά με τη δική σας επιχείρηση.


Μικρό Call Center


Γραμματεία ιατρείου


Ταξιδιωτικό γραφείο (με τηλεφωνικό κέντρο)


Γραφείο διοίκησης επιχείρησης


Call center εταιρίας Delivery μέσω υπολογιστή